METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA KNEŽEVIĆ2x1
35B+2S+2P
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ1x1
35B+2S+2P
TATIJANA DLABAČ1x1
35B+2S+2P