PRIMIJENJENA MATEMATIKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIHALJEVIĆ2x1
19B+2S+5P
2x1
19B+2S+5P