SAVREMENE KONCEPCIJE ODRŽAVANJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita mogu: - U poznati studente sa osnovnim znanjima o održavan ju brodskih i tehničkih Sistema. - Razumiju savremenu organizaciju održavanja. - Da upravljaju troškovima održavanja tokom životnog ciklusa broda. - Da se upoznaju I ovladaju savremenim metodama održavanja. - Razumiju razlike pojedinih savremenih koncepcija održavanja. - Demonstriraju znanja u odabiru odgovarajuće metode održavanja. - Demonstrirati znanja o nabavci rezervnih djelova. - Kritički procijeniti razvoj ekspertnih sustava za optimalno upravljanje, dijagnostiku i preventivno održavanje broda. - Predložiti stručna mišljenja i postupke važne za odabir odgovarajuće strategije održavanja. - Samostalno zaključivati i prezentirati znanja, ideje i argument e iz različitih metoda održavanja brodskih Sistem

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ2x1
19B+2S+6P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ2x1
19B+2S+6P