PLANIRANJE METEOROLOŠKIH RUTA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti: - Analizirati meteorološke i okeanološke elemente i pojave značajne za sigurnost i ekonomičnost plovidbe; - Posmatrati, šifrovati i dešifrovati brodske meteorološke i okeanološke elemente i pojave; - Upotrebljavati navigacijske publikacije pri planiranju, izvođenju plovidbe i nakon plovidbe; - Prepoznati i interpretirati vremenska i okeanološka stanja, znati prognozirane situacije, uključujući i lokalne uslove; - Primijeniti prognozu vremena tokom planiranja pomorskog putovanja, pratitistvarne uslove tijekom putovanja, te znati analizirati njihov utjecaj na sigurnost,pravovremenost dolaska i ekonomičnost putovanja;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR PETROVIĆ2x1
4B+3P
RINO BOŠNJAK2x1
4B+3P