TEHNOLOGIJE UKLANJANJA ŠTETNIH MATERIJA SA BRODOVA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO NIKOLIĆ2x1
1B+1S+1P
RADMILA GAGIĆ2x1
1B+1S+1P