MODEL. I SIMULIR.ELEMENATA BRODSKIH ENERGET.SIST.


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti analiziraju i interpretiraju rješenja nakon provedenih simulacijskih eksperimenata. Uz uporabu statističke analize da izrade modele za prepoznate probleme korištenjem metoda simulacijskog modeliranja. Da koriste programske alate koji podržavaju metode i tehnike simulacijskog modeliranja. Da mogu prepoznati probleme iz područja elemenata brodskih energetskih sistema koje je moguće riješiti različitim metodama simulacijskog modeliranja. Da mogu primijeniti odgovarajuće metode za izvođenje simulacijskih eksperimenata i pružaju podršku procesu modeliranja i simuliranja na osnovu rezultata simulacijskih eksperimenata. Student po završetku kolegija će imati slijedeće kompetencije: - razumijevanje načina simulacijskog modeliranja sa primjenom u analizi i oblikovanju elemenata brodskih energetskih sistema, - izrada simulacijskih modela i njihova verifikacija, - razumijevanje analize izlaznih podataka simulacijskog eksperimenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEAD CVRK2x1
3B+1S+1P
2x1
3B+1S+1P