METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBR.SA PEDAG. PRAKSOM II


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student/studentkinja je usvojio/usvojila teorijsko znanje i u stanju je da argumentovano problematizuje teme iz pređenih oblasti, demonstrirajući svoje analitičko i kritičko mišljenje; student može da osmisli i izvede čas na osnovu bilo koje nastavne jedinice iz gradiva Muzičke umjetnosti (gimnazija); student posjeduje znanje i vještine koje može da prikaže u argumentovanom postavljanju problema i artikuliše u formi javne prezentacije;student posjeduje znanja i vještine za učestovanje u specijalističkim istraživanjima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ2x1
3B