ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
14B+1S+1P
1x3
14B+1S+1P

Nova objava - 10.04.2020 17:57

Nova objava - 02.04.2020 18:07

Nova objava - 27.03.2020 14:05

Nova objava - 18.03.2020 19:13