Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA POPOVIĆ2x1
3B
ŽANA LEKIĆ2x1
3B
PREDRAG JANKOVIĆ2x2
5B