METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

*Usvajanje teorijskog znanja i razvijanje sposobnosti argumentovanog problematizovanja teme iz pređenih oblasti, demonstriranjem vlastitog analitičkog i kritičkog mišljenja; poznavanje različitih pristupa u osmišljavanju programa u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi; osmišljavanje sadržaja nastavnog časa u vidu pismenih priprema i simulacija; prepoznavanje kriterijuma vrednovanja znanja; razvijanje sposobnosti kreativnog mišljenja, povezivanja teorije i prakse i prezentovanja muzičkih sadržaja u nastavi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ2x1
1B
MLADEN POPOVIĆ2x1
3B
TATJANA KRKELJIĆ