METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ2x1
3B
TATJANA KRKELJIĆ2x1
7B