EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
VESNA BOŠKOVIĆ2x1