AGROMETEOROLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIĆ ČUROVIĆ1x1
61B+1P
RANKO PRENKIĆ2x1
61B+1P