ENTOMOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - prepozna simptome napada koje izazivaju ekonomski najznačajnije vrste štetočina na različitim biljnim organima - razlikuje štetne i korisne insekte na voćkama i vinovoj lozi - poveže simptome oštećenja i stadijume razvića insekata - utvrdi intenzitet napada štetočine - odluči o mjerama i načinu suzbijanja štetočina u skladu sa principima integralne zaštite bilja i bioloških mjera borbe

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RADONJIĆ1x3
25B+14S+39P
SNJEŽANA HRNČIĆ4x1
25B+14S+39P