Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2x1
21B+7S+2P
NATAŠA MIRECKI1x1
21B+7S+2P
ZORAN JOVOVIĆ1x1
21B+7S+2P

Promjena termina Završnog ispita

Popravni I kolokvijuma

Kolokvijum

Natava 24.03.

Nastava 10.03.

Praktična obuka I 03.03.