RASADNIČARSTVO


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOICA ŠKATARIĆ2x1
11B
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2x1
11B
RANKO POPOVIĆ3x1
11B