BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše ulogu i značaj koje bolesti imaju pri gajenju voćaka i vinove loze - prepozna simptome najznačajnijih bolesti voćaka i vinove loze - navede rasprostranjenost i štetnost, simptome, osobine patogena, ciklus razvoja i moguće mjere suzbijanja kod najznačajnijih bolesti jabučastih, koštičavih, jagodastih, jezgrastih, suptropskih voćaka, bolesti koje napadaju više vrsta biljaka i bolesti vinove loze - izabere najpovoljniji način suzbijanja prouzrokovača bolesti u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGOLJUB KANDIĆ2x1
9B
JELENA LATINOVIĆ3x1
9B