KVALITET I SIGURNOST ORGANSKE HRANE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA MIRECKI3x1
1B
1x1
1B