KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Utvrdi značaj kontejnerske proizvodnje u podizanju voćnjaka i produktivnost proizvodnje sadnica; definiše ekološko – ekonomske činioce uspješne proizvodnje sadnica voćaka; da je osposobljen za proizvodnju generativnih i vegetativnih podloga u kontejerima; da izvrši pravilan izbor kontejnera , supstrata za sjetvu sjemena i prporenje reznica i da izvrši pravilan izbor vrste i koncentracije fitoregulatora koji služe kao stimulatori u procesu rizogeneze korijena i predloži najefikasnije rešenje; da rukovodi tehnologijom kontejnerske proizvodnje sadnica listopadnih i zimzelenih voćnih vrsta; primjeni određene sisteme navodnjavanja, vrste i načine đubrenja kontejnerskih sadnica; definiše način čuvanja, kategorisanja, etiketiranja, deklarisanja i prometa sadnica

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ
SLAVOJKA MALIDŽAN

Nova objava - Klasiranje, deklarisanje ,etiketiranje i promet sadnog materijala

Nova objava - PROIZVODNJA SADNICA MASLINE

Nova objava - PROIZVODNJA SADNICA ZIMZELENIH VOĆNIH VRSTA

Nova objava - POSUDA

Nova objava - RASADNIČARSTVO

Nova objava - POSUDA