OSNOVI ISHRANE I HRANIVA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Od studenta se očekuje da pokaže:  poznavanje hranljivih materija, nutritivne i upotrebne vrednosti hraniva, metoda konzervisanja i obrade hraniva, postupaka i faza u industrijskoj proizvodnji hrane za životinje,  planira i organizuje pregonske ispaše; klasifikuje i vrši izbor hraniva u skladu sa nutritivnim i zakonskim ograničenjima;  primenjuje optimalni postupak konzervisanje i obrade hraniva;  timski rad, kritičko mišljenje i procenu nastave i ishoda učenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NENAD ĐORĐEVIĆ4x
2P

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Popravni drugi kolokvijum

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Rezultati testa

Rezultati prvog kolokvijuma

Vježbe