MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ3x1
35B+24P
2x3
35B+24P