Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: • poznavanje potreba pojedinih vrsta i kategorija preživara u hranljivim materijama, • organizuje različite tehnike ishrane u različitim uslovima i sa različitim proizvođačkim ciljevima, • samostalno sastavlja obroka za sve vrste preživara, • kreira programa ishrane i procenu telesne kondicije krava

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA RADONJIĆ3x1
4B+4S+3P
1x1
4B+4S+3P
1x1
4B+4S+3P
JELENA VUKČEVIĆ1x1
4B+4S+3P

Rezultati II popravnog testa i kolokvijuma

Rezultati I popravnog testa i kolokvijuma

Rezultati popravnog testa i kolokvijuma II

Termin PREDAVANJA

Rezultati II testa i kolokvijuma; Termin popravnog

Termin održavanja II kolokvijuma

Vježbe IV i V