Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: Prepozna i preporuči odgovarajuće rase ovaca ili koza namijenjene za proizvodnju mesa, mlijeka i vune; Objasni i primijeni sve tehnološke postupke tokom proizvodnog ciklusa; Izabere odgovarajuću metodu selekcije i odgajivanja i pravac proizvodnje; Preporuči tehnološke normative u pogledu projektovanje objekata za držanje ovaca.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ3x1
4B+5S+2P
DUŠICA RADONJIĆ1x1
4B+5S+2P
1x1
4B+5S+2P