Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Opisati osnovne biološke karakteristike domaćih životinja, definisati rasu i opisati opšte i posebne rasne osobine. • Procijeniti konstituciju i kondiciju životinja i osnovne eksterijerne osobine, • Objasniti osnovne principe djelovanja gena i nasljeđivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. • Definisati osnovne genetske parametre za procjenu varijabilnosti svojstava i sprovođenje selekcije. • Iskazati i odabrati odgovarajuće metode odgajivanja i selekcije domaćih životinja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR MARTINOVIĆ1x1
6B+6S+16P
1x1
6B+6S+16P
BOŽIDARKA MARKOVIĆ3x1
6B+6S+16P

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

II kolokvijum

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Popravni prvog kolokvijuma