BEZBJEDNOST HRANE ANIMALNOG PORIJEKLA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće osposobljen da primjenjuje principe dobre poljoprivredne prakse u stočarstvu, zakonske propise u oblasti bezbjednosti hrane, da poznaje mikrobiološke, hemijske i fizičke rizike u proizvodnji hrane, metode ispitivanja hrane, da primjenjuje HACCP sistem bezbjednosti hrane

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ3x1
5B+2P
1x1
5B+2P
1x1
5B+2P