Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Pohađanjem i savladavanje gradiva iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da: profesionalno i samostalno primijene stečena znanja, integrišu znanja u rješavanju problema u različitim situacijama u govedarskoj, ovčarskoj ili kozarskoj proizvodnji. Biće osposobljeni za rad u laboratorijama i istraživačkim i naučnim centrima, za učešće u timovima ili vođenje istraživačkih timova, za samostalno izvođenje zaključaka, pretpostavki i formulisanje sopstvenog mišljenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ1.5x1
2B
DUŠICA RADONJIĆ1x1
2B
MILAN MARKOVIĆ1.5x1
2B