TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA NEPREŽIVARA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:Objasniti ekonomski značaj živinarstva i svinjarstva.,Definisati proizvodne pokazatelje u proizvodnji živine i svinja,Razlikovati sisteme živinarske i svinjogojske proizvodnje i primijeniti odgovarajuće tehnološke operacije, ,Analizirati proizvodne pokazatelje i predložiti poboljšanja u proizvodnji. Utvrditi hranidbene potrebe različitih kategorija svinja i živine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN VELJIĆ3x1
3B
1x1
3B