Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - objasne morfologiju, strukturu i hemijski sastav hromozoma, građu DNK i RNK, diobu ćelije i oplodnju, - definišu pojmove kao što su: gen, alel, lokus, genotip, fenotip. - objasne podjelu svojstava s obzirom na broj gena koji ih determinišu. - odaberu roditeljske parove za hibridizaciju na osnovu fenotipa. - navedu osnovne principe i zakonitosti u nasleđivanju svojstava kod biljaka. - odrede način nasleđivanje svojstava koja su od agronomskog značaja i izračunaju njihovu heritabilnost. - koriste stečena znanja u programima hibridizacije i oplemenjivanja voćnih vrsta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA BALIJAGIĆ2x1
18B+4P
ĐINA BOŽOVIĆ2x1
18B+4P

Rezultati I popravnog kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

Prpmjena termina popravnog završnog ispita

Rezultati I testa

Rezultati drugog testa

Rezultati popravnog II kolokvijuma