TEHNOLOGIJA GAJENJA KONTINENTALNOG LJEK. BILJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: planiraju, objasne i primijene organizovano rukovođenje proizvodnjom, sagledaju tehnologiju gajenja ljekovitih biljaka koje se najčešće gaje u Crnoj Gori u okruženju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA BALIJAGIĆ3x1
6B
1x1
6B
1x1
6B