Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+0+5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ocijeniti značaj kvalitetne i pravilne sadnje kontinentalnog voća. Primijeniti početnu rezidbu – prije sadnje voćaka, Uočiti veliki značaj rezidbe voćaka, kako u prvim godinama tako i u toku pune rodnosti. Opisati agrotehničke mjere tokom godine u plantažama voćaka. Procijeniti koji su najbolji uzgojni oblici kod voćnih vrsta i sorti u sklopu vrsta. Primijeniti odgovarujući način i tehniku rezidbe kontinentalnih voćnih vrsta. Ispitati načine kalemljenja voćaka. Primjeniti iskustva u pčelinjaku. Kombinovati različite vrste rezidbe kod pojedinih sorti voćaka. Formirati svoj voćnjak.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ5x1
6B