POMOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ4x
2x