SAVREMENO MASLINARSTVO


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA LAZOVIĆ4x1
1S
2x1
1S