AGRARNA I RURALNA POLITIKA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumijevanje različitih koncepcijskih pristupa u formulisanju agrarne i ruralne politike i njenih mjera. Upoznavanje evolucije i mehanizama implementacije agrarne i ruralne politike, Upozna mjjere i instrumente u međunarodnoj praksi i nacionalnoj agrarnoj politici.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR JOVANOVIĆ