Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: razumije i objasni razvoj bihejvioralne grane političkih nauka, objasni i razlikuje tri osnovna klasična pristupa objašnjavanju političkog ponašanja: sociološko-politički, psihološko-politički i ekonomsko-politički, razumije osnovne koncepte u okviru discipline političko ponašanje, samostalno analizira političko ponašanje kroz instrumentarij usvojenih klasičnih pristupa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KOMAR

Obavještenje o režimu rada u 2024. godini

Važno obavještenje u vezi sa popravnim ispitom

Predavanje 19.05.2022. godine

Predavanje 12. maja

Termin završnog i popravnog ispita

Predavanje 28. maja

Četvrto predavanje

Treće predavanje - Predstavljanje podataka

Prva i druga prezentacija

Deseto predavanje

Osmo predavanje

Sedmo predavanje