Klinički staž


Semestar: 12
ECTS: 21
Status: O
Fond: 0+8+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Crnogorac Snežana+
8x1S
4S

Globarević-Vukčević Gordana+
8x1
5B

Mitrović Milutin
8x1
5B

Natalić Danko+
8x1
6B

Raičević Saša
8x1S
5S

Šahmanović Aida
8x1
5B