Toksikologija sa analitikom


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 2+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Primjeni stečeno znanje u oblasti toksičnosti ljekova i sredstava za uživanje; 2. Primjeni stečeno znanje u oblasti profesionalnih trovanja; 3. Primjeni stečeno znanje u oblasti zagađenja životne sredine, kliničke toksikologije i sudske toksikologije; 4. Poznaje regulatornu toksikologiju i ulogu farmaceuta u zdravstvenom sistemu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Barjaktarović Žarko2x1
21B+11S


Gazivoda Tatjana

3x (2B+1S)
21B+11S
Plamenac Ljubica

1.5x (2B+1S)
21B+11S
Zoričić Mitrović Zdenka

1.5x (2B+1S)
21B+11S