Fizioterapija u ginekologiji i akušerstvu


Semestar: 5
ECTS: 2.25
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Pokaže osnovno znanje i razumijevanje pitanja zdravlja žene, posebno u oblasti akušerstva i ginekologije, i definiše ulogu fizioterapije u ovoj oblasti 2.Planira i obrazloži primjenu fizioterapije u radu sa ginekološkim pacijentkinjama, trudnicama i porodiljama 3.Znanje o fiziologiji, patologiji i komplikacijama trudnoće, porođaja i postporođajnog doba primjeni u odgovarajućoj fizioterapiji ovih stanja 4.Razumije svoju ulogu fizioterapeuta unutar multidisciplinarnog tima u akušerstvu i ginekologiji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Raičević Saša1x1
12B+25S+1P


Bojičić Nadica
1x3
12B+25S+1P