BAZE PODATAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Projektuje i napravi jednostavnu relacionu bazu podataka 2. Napravi složene SQL upite nad relacionom bazom podataka 3. Upravlja pravima pristupa podacima u relacionoj bazi podataka 4. Sastavi jednostavne PL/SQL programe, funkcije i trigere 5. Upotrijebi ORACLE i MySQL višekorisničku serversku platformu za razvoj baza podataka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
7S
1x1
7S
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
7S
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN1x1
7S