Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Nastava u četvrtak 14.11.2019.

13.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin prvog kolokvijuma

25.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Predlog ocjena

06.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin završnog ispita

24.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Trenutno bodovno stanje

24.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin popravnih kolokvijuma

11.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Pregled poena nakon drugog kolokvijuma

08.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Rezultati prvog kolokvijuma

18.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Obavještenje u vezi nastave

15.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin prvog kolokvijuma

27.10.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

20.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin završnog ispita

20.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Rezultati drugog kolokvijuma

24.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin drugog kolokvijuma

08.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Nastava iz Baza podataka

05.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Rezultati prvog kolokvijuma

24.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA

Termin prvog kolokvijuma

26.10.2017