Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   30.08.2021
  Termini popravnih kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   04.04.2021
  Predavanja 5.4.2021.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   17.01.2021
  Rezultati završnog ispita - januar 2021
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   12.01.2021
  Termin završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   24.12.2020
  Online vježbe - 24.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   23.12.2020
  Online vježbe - 23.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   17.12.2020
  Online vježbe - 17.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   16.12.2020
  Online predavanja - 17.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   15.12.2020
  Online predavanja - 16.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   10.12.2020
  Online vježbe - 10.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   03.12.2020
  Online vježbe - 03.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   19.11.2020
  Online vježbe 19.11.2020. godine
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   21.10.2020
  Promjena rasporeda izvođenja nastave
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   03.09.2020
  
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   05.02.2020
  Predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   28.01.2020
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   15.01.2020
  Termin redovnog i popravnog završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   10.01.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   26.12.2019
  Nastava u petak, 27.12.2019.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   25.12.2019
  Rezultati drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   25.12.2019
  Termini popravnog kolokvijuma i nastave
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   17.12.2019
  Drugi kolokvijum
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   01.12.2019
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   13.11.2019
  Nastava u četvrtak 14.11.2019.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   25.10.2019
  Termin prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   06.02.2019
  Predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   24.01.2019
  Termin završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   24.01.2019
  Trenutno bodovno stanje
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   11.01.2019
  Termin popravnih kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   08.01.2019
  Pregled poena nakon drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   18.12.2018
  Termin drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   18.11.2018
  Rezultati prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   15.11.2018
  Obavještenje u vezi nastave
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   27.10.2018
  Termin prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   20.01.2018
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   20.01.2018
  Termin završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   24.12.2017
  Rezultati drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   24.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   08.12.2017
  Termin drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   05.12.2017
  Nastava iz Baza podataka
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   24.11.2017
  Rezultati prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   26.10.2017
  Termin prvog kolokvijuma