Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   27.12.2019
  Postavka problema koji će se razmatrati na predavanju
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   01.12.2018
  Normalizacija baza podataka - II termin nastave
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   20.01.2018
  Materijali sa vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   06.12.2017
  Logički dizajn baza podataka korišćenjem normalizacije