UPRAVLJANJE RELACIONIM BAZAMA PODATAKA-ACCESS


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni osnovne karakteristike Access-ovih relacionih baza podataka i primjenu pojedinih objekata 2. Objasni i kreira tabele i izvrši nihovo relaciono povezivanje 3. Klasifikuje i formira različite vrste upita 4. Kreira forme i izvještaje 5. Formira i primjenjuje makroa za različite operacije u bazama podataka 6. Objasni principe zaštite baza podataka 7. Primjenjuje stečena znanja, kroz kreiranje access baza podataka u praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN RADULOVIĆ

Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku 2021 godine

Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku

Raspored baza podataka po grupama studenata

Materijal za pripremu ispita iz Upravljanja relacionim bazama podataka – Access

Finalni rezultati u septembarskom ispitnom roku

Raspored polaganja u septembarskom ispitnom roku