Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ1x1
47B
BORIS MARKOVIĆ1x1
46B+8S
LUKA MARTINOVIĆ1x1
47B
MILOVAN RADULOVIĆ3x1
93B+8S+6P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati nakon prvog termina završnog ispita iz E-poslovanja i E- komerca

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma sa predlogom ocjena

Bodovno stanje nakon popravnog termina lab. vježbi

Raspored grupa za DRUGI kolokvijum iz predmeta E-poslovanje i E-komerc

Materijali za praćenje nastave - knjige i slajdovi sa predavanja