Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ2x1
1B+102P
BORIS MARKOVIĆ1x1
43B+9S
LUKA MARTINOVIĆ1x1
50B
MILOVAN RADULOVIĆ3x1
93B+9S+6P

Nova objava - 23.05.2022 00:39

KONAČNI REZULTATI VJEŽBI

Nastava 11. maja 2022. godine

Raspored grupa za II kolokvijum iz predmeta E-poslovanje i E-komerc

Realizacija nastave 27.04.2022. godine

Materijali za praćenje nastave - knjige i slajdovi sa predavanja