MATEMATIKA U RAČUNARSTVU -NAPREDNI KURS


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
65S+6P
MILOŠ DAKOVIĆ3x1
65S+6P