MATEMATIKA U RAČUNARSTVU -NAPREDNI KURS


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
28S+4P
MILOŠ DAKOVIĆ3x1
28S+4P