MATEMATIKA U RAČUNARSTVU -NAPREDNI KURS


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
7S+1P
MILOŠ DAKOVIĆ3x1
7S+1P

Termin II kolokvijuma

Termin prvog kolokvijuma

Rezultati završnog ispita od 15.6.2022. i termin popravnog ispita

Promjena termina popravnog kolokvijuma

Termin popravnih kolokvijuma

Termin II kolokvijuma

Racunske vjezbe

Zadaci - konsultacije

Sedme računske vježbe

Šeste računske vježbe

Euler-ova putanja

Pete računske vježbe