Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati nakon II termina septembarskog ispitnog roka

11.09.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati polaganja u prvom terminu septembarskog roka

08.09.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

II termin septembarskog ispitnog roka

08.09.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Promjena termina popravnih kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

22.08.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati popravnog ispita

28.06.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati završnog ispita

17.06.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Pomjeranje termina popravnog kolokvijuma

23.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati drugog kolokvijuma

21.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termin drugog kolokvijuma

08.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati prvog kolokvijuma

17.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termin prvog kolokvijuma

26.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Pomjeranje termina prvog kolokvijuma

16.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termini popravnih kolokvijuma i ispita

28.08.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati popravnog završnog ispita

28.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Pomjeranje termina pregleda radova

24.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena

22.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Bodovno stanje prije završnog ispita

02.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termini redovnog i popravnog završnog ispita

02.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati drugog kolokvijuma

22.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termin drugog kolokvijuma

10.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Odlaganje drugog kolokvijuma

07.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termin drugog kolokvijuma

05.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati prvog kolokvijuma

02.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Izmjena termina prvog kolokvijuma

14.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Materijal (skripta)

05.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

01.09.2017


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Rezultati završnog ispita

23.06.2017


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Termin popravnog završnog ispita

23.06.2017