Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Peti domaći zadatak

28.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Četvrti domaći zadatak

09.05.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Treći domaći zadatak

12.04.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Drugi domaći zadatak i termin predaje

16.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Prvi domaći zadatak i termin predaje

06.03.2019


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Deveti i deseti termin računskih vježbi

30.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Četvrti domaći zadatak

30.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Sedmi termin računskih vježbi

16.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Osmi termin računskih vježbi

16.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Šesti termin računskih vježbi

28.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Peti termin računskih vježbi

17.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Dodatni zadaci za vježbu

17.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Treći termin računskih vježbi

08.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Četvrti termin računskih vježbi

08.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Drugi termin računskih vježbi

02.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Treći termin računskih vježbi

02.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)

Prvi termin računskih vježbi

14.02.2018