SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT II -ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 23.4
Status: Obavezan
Fond: 8+12+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sintezni urbanistički projekat – diplomski rad: 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte urbanizma i urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na izradu urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje građenja na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi idejni urbanistički projekat različite namjene i tipologije, koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETISLAV G. POPOVIĆ
SVETLANA PEROVIĆ
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ4x1
5P
SANJA SAVIĆ4x1
5P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ4x1
5P

Odbrane završnih specijalističkih radova_ Septembarski rok 2020.

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Stefan Mušikić

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Tamara Radonjić

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Kristina Bojović

Odbrana Završnog specijalističkog rada_Lea Čonč

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Sanja Obradović