TEORIJA KNJIŽEVNOSTI II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Poznaje i primjenjuje pojmove versifikacije pri analizi poezije; 2. Klasifikuje književnost na rodove i vrste uz kritičko sagledavanje ograničenja takvog klasifikovanja; 3. Poznaje teorijske pojmove za tumačenje književnih tekstova; 4. Tumači književne žanrove u sinhronoj i dijahronoj perpsektivi; 5. Tumači i vrednuje lirske, narativne i dramske tekstove.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN RADONJIĆ2x1
15B+9P
2x1
15B+9P