SAVREMENI SRPSKI JEZIK (SINTAKSA PROSTE REČENICE)


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove iz oblasti sintakse proste rečenice; 2. Prepoznaje strukturu proste rečenice, tipologiju, parcelaciju, nominalizaciju, rečenične konstituente; 3. Usvaja sintaksičku normu i primjenjuje je; 4. Analizira tekstove svih funkcionalnih stilova s obzirom na sintaksički nivo proste rečenice; 5. Povezuje sintaksu proste rečenice sa drugim jezičkim disciplinama – morfologijom, semantikom; 6. Upotrebljava znanja iz sintakse proste i složene rečenice u usmenoj i pismenoj komunikaciji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODARKA TEPAVČEVIĆ