SRPSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽ.I JUŽNOSL.KONTEKST


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Након завршетка овог програма, студент може да: 1. Објасни књижевно-историјски развој средњовјековне књижевности и периоде раног, средњег и позног средњег вијека; 2. Дефинише средњовјековни књижевни канон и индивидуална својства средњовјековних аутора и књижевних остварења; 3. Утврди генезу, особине и значај књижевних рукописа и споменика, њихову жанровску разноликост; 4. Примијени теоријска знања у анализи средњовјековних текстова.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE FEMIĆ2x1
39B+7P
LIDIJA TOMIĆ2x1
39B+7P

Линк за вјежбе - 25.04.2021 19:49

Линк за предавање - 20.04.2021 08:14

Линк за вјежбе - 11.04.2021 22:39

Линк за предавање - 11.04.2021 22:33

Линк за вјежбе - 04.04.2021 22:05

Линк за предавања - 04.04.2021 21:48

O knjizevnom djelu Konstantina Filozofa - 20.04.2020 17:52

Konstantin Filozof Zitije despota Stefana Lazarevica - 20.04.2020 17:50

O knjizevnom djelu Grigorija Camblaka - 12.04.2020 16:20

Slovo ljubve Stefana Lazarevica - 12.04.2020 16:06

Poezija o knezu Lazaru - 05.04.2020 15:27

Stihovi srednjovjekovne knjizevnosti - 05.04.2020 15:23