RUSKI JEZIK I-FONETIKA I FONOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA2x1
20B+1P
SVETLANA BABOVIĆ2x1
20B+1P
ZDRAVKO BABIĆ2x1
20B+1P

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Ruski jezik 1 – Fonetika i fonologija (vježbe)

Ruski jezik 1 – Fonetika i fonologija

Ruski jezik 1 – Fonetika i fonologija